MOTYWATOR ROZWOJU

KATARZYNA SŁUPIŃSKA

ograniczenia przekuwam w możliwości, a porażki w sukcesy

 

Towarzyszę w odkrywaniu siebie, swoich mocnych i słabych stron, swoich pragnień, tożsamości, celu i motywu działania. Jednym słowem, swojej drogi. Mogę przyjrzeć się z Tobą przeszkodom i ograniczeniom, kosztom i ryzyku jakie możesz ponieść. Mogę pomóc Ci się przygotować do najczarniejszego scenariusza. Mogę pomóc Ci nazwać i wyobrazić sobie najlepszy scenariusz Twojego życia i kolejne kroki jego realizacji.

COACHING

Coaching – po co i dla kogo

SZKOLENIA

Szkolenia z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz rozwoju osobistego i zawodowego.

SUPERWIZJE

Superwizje dla kadr wspierania rodziny i pieczy zastępczej

o mnie

Nazywam się Katarzyna Słupińska

Z wykształcenia jestem mgr profilaktyki społecznej i resocjalizacji, socjoterapeutą, organizatorem pomocy społecznej, specjalistą II stopnia w zawodzie pracownik socjalny, coachem. Wiedzę zdobywałam na Uniwersytecie Warszawskim, Śląskim, Akademii Pedagogicznej w Krakowie, w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Warszawie i w Szkole Coachingu Coaching Ways w Katowicach.

Jestem praktykiem z blisko 30 letnim stażem w pomocy społecznej na różnych stanowiskach: pracownik socjalny, pedagog, kierownik Działu ds. Rodzin, Asysty Rodzinnej i Pieczy Zastępczej. W swojej pracy zawodowej spotykałam się z dziećmi, które doznały wiele bólu i cierpienia ze strony swoich najbliższych, z młodymi ludźmi, którzy po takich trudnych doświadczeniach, wkraczają w dorosłe życie osamotnieni i przerażeni. Pracowałam też z rodzinami zastępczymi, które przyjęły do swoich domów takie skrzywdzone dzieci.  Patrząc na efekty tej pracy, możliwość zmiany biegu ludzkiego życia, wierzę że zawsze jest szansa na lepsze życie, na rozwój.

Szukanie rozwiązań, wyjście z trudnej sytuacji, motywowanie do zmiany, rozwój; to tematy, które są mi szczególnie bliskie, także w życiu osobistym.

Gdy poczułam, że nie wykorzystuję wszystkich swoich możliwości, po 28 latach zwolniłam się z pracy na etacie i założyłam firmę szkoleniową. Teraz dzielę się swoim doświadczeniem podczas szkoleń, sesji superwizyjnych i coachingowych, co daje mi wielką satysfakcję.

Cudownym uzupełnieniem mojej drogi zawodowej stał się coaching dla każdego, kto chce się rozwijać w życiu zawodowym i osobistym, kto pragnie zmiany.

Wieloletnia praca z drugim człowiekiem dała mi siłę i wiarę, że każdy z nas ma zasoby, aby swoje  ograniczenia zamienić na możliwości a zagrożenia na szansę, wystarczy tylko przekuć ścianę, zrobić otwór, by wyjść do ogrodu, do tego Cię serdecznie zapraszam!

 

COACHING

Coaching jest procesem pomagania ludziom i zespołom w realizacji swoich celów w możliwie jak najbardziej skuteczny sposób. Coaching jest dla ludzi nienasyconych, którzy chcą czegoś więcej, czyli po pierwsze chcą zmiany bo drugie są  gotowi wziąć odpowiedzialność za swoje życie i swoje działania.

Mogę zaoferować Ci towarzyszenie w odkrywaniu siebie, swoich mocnych i słabych stron, swoich pragnień, tożsamości, celu i motywu działania, swojej drogi. Mogę przyjrzeć się z Tobą przeszkodom i ograniczeniom, kosztom i ryzyku jakie możesz ponieść. Mogę pomóc Ci się przygotować do najczarniejszego scenariusza. Mogę pomóc Ci nazwać i wyobrazić sobie najlepszy scenariusz Twojego życia i kolejne kroki jego realizacji.

Wybór należy zawsze do Ciebie, Ty jesteś ekspertem swojego życia i tylko Ty wiesz czego potrzebujesz najbardziej,  czy chcesz zmiany, bo coś Ci nie pasuje, czy nie?

Jeśli masz marzenia tylko brak Ci wiary, sprawdźmy to, na ile te marzenia są dla Ciebie ważne. Jeśli okaże się, że bardzo ważne, popracujemy nad wiarą i wolą działania.

Zapraszam do siebie osoby, które chcą zmieniać siebie, rozwijać po to, by realizować swoje cele, by żyć w zgodzie ze sobą i innymi, po to by cieszyć się z życia i możliwości, które nam daje.

Nie dam Ci recepty na realizację Twojego celu ale dam Ci to, czego potrzebujesz, aby sobie taką receptę wystawić… Jestem przekonana, że to właśnie Ty możesz być dla  siebie najlepszym lekarzem, specjalistą i przyjacielem.

Jeśli chcesz zrobić dziurę w szarej ścianie by wyjść do ogrodu, to coaching jest dla Ciebie, chętnie będę Ci towarzyszyć w tej drodze.

 

 

OFERTA
Masz marzenia, które czekały na odpowiedni czas?
Czujesz, że nie wykorzystujesz swoich możliwości?
Potrzebujesz zmiany osobistej, zawodowej ale nie wiesz od czego zacząć?
Porozmawiajmy
Oferuję bezpłatną konsultację 30 min do 1 h przez Messenger, skype, telefon.
Potem zdecydujesz czy chcesz korzystać z coachingu by dokonać zmian w swoim życiu.

SZKOLENIA

Moja Firma szkoleniowa specjalizuje się w szkoleniu kadr wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, rodzin i młodzieży. Mam blisko 30 letnie doświadczenie w pracy z klientem pomocy społecznej w zakresie wspierania dziecka i rodziny, zapewnienia dziecku tymczasowej pieczy zastępczej i pomocy w usamodzielnieniu pełnoletniego wychowanka pieczy zastępczej. Pracowałam na każdym szczeblu, począwszy od pracownika socjalnego, pedagoga, konsultanta ds. rodzin, skończywszy na kierowniku Działu ds. Rodzin i Asysty Rodzinnej oraz pieczy zastępczej. Wdrażałam w życie ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nadzorując i koordynując pracę pracowników socjalnych, asystentów rodzin, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, psychologów, pedagogów i innych specjalistów. Działania te zostały docenione przez Koalicję na rzecz rozwoju rodzinnej opieki zastępczej poprzez przyznanie wyróżnienia w skali kraju dla MOPS i powiatu za konsekwentne, efektywne wspieranie rozwoju rodzinnej opieki zastępczej.

Szkolenia i superwizje prowadzę na terenie całej Polski, wykorzystując metody aktywizujące uczestników, poprzez nawiązywanie relacji, wymianę doświadczeń praktycznych i możliwość refleksji nad profesjonalnym rozwojem zawodowym.

Uczestnicy moich szkoleń szczególnie doceniają  praktyczne podejście oparte na własnym doświadczeniu w pełnieniu roli pracownika prowadzącego pracę z rodziną, wychowanki pieczy zastępczej, szefa pracowników realizujących ustawę o wspieraniu rodziny systemie pieczy zastępczej, współzałożycielki stowarzyszenia ”Rodziniec” a także  trenera i przedsiębiorcy.

 

OFERTA
Możesz zamówić „szkolenie szyte na miarę” lub wybrać z tych, które cieszą sie największą popularnością. 
Wypełnij formularz kontaktowy i poproś o wycenę.

 

 1. WSPÓŁPRACA NA RZECZ DZIECKA I RODZINY

Szkolenie dla kadr wspierania rodziny i pieczy zastępczej, kuratorów rodzinnych, dzielnicowych, organizacji pozarządowych i innych służb działających na rzecz dziecka i rodziny. Idea współpracy interdyscyplinarnej w obszarze wspierania rodziny, podział zadań i odpowiedzialności. Opracowanie lokalnego sytemu wspierania rodziny. Kompetencje, zasady tworzenia, diagnoza potrzeb. Szczególna rola asystenta rodziny. Zespoły multiprofesjonalne – symulacja posiedzenia zespołu.

 

 1. PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

Jak rozpoznać uzależnienie? Przyczyny, objawy, skutki uzależnień chemicznych i behawioralnych. Sytuacja dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej a ryzyko uzależnień. Pomoc dzieciom pochodzącym z rodzin z problemem alkoholowym, osobom współuzależnionym oraz Dorosłym Dzieciom Alkoholików. Sposoby postępowania i metody pracy. Motywowanie do zmiany.

 

 1. PROFESJONALNY ASYSTENT RODZINY

Kompetencje ustawowe, dokumentacja i metodyka pracy asystenta rodziny. Etapy planowanego działania, 2 modele pracy z klientem – różnice, 4 typy wsparcia. Podstawowe narzędzia, umiejętności i dokumentacja asystenta rodziny. Motywowanie do zmiany. Podejście praktyczne.

 

 1. PROFESJONALNY KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTEPCZEJ

Szkolenie dla pracowników organizatora rodzinnej pieczy zastępczej z zakresu metodologii, uprawnień i dokumentowania pracy z rodziną. Jak wspomóc dziecko umieszczone w pieczy zastępczej, usamodzielnianego wychowanka i rodziców zastępczych. Współpraca z asystentem rodziny na rzecz powrotu dziecka do rodziców biologicznych. Podejście praktyczne.

 

 1. DIAGNOZA RODZINY- SZKOLENIE DLA ASYSTENTÓW RODZINY

Jak formułować czytelną diagnozę? Zestaw pytań pomocniczych Etapy  metodycznego działania asystenta rodziny. Jak praktycznie planować i realizować pracę z rodziną? Plan pracy z rodziną – główne narzędzie asystenta rodziny. Podejście praktyczne.

 

 1. WYPALENIE ZAWODOWE

Szkolenie dla zawodowych ,,pomagaczy” – osób szczególnie narażonych na wypalenie zawodowe. Objawy wypalenia zawodowego – trójwymiarowa teoria Maslach.

Źródła, etapy zaawansowania wypalenia i sposoby reagowania.

Postawy, które sprzyjają wypaleniu lub przed nim chronią.

Metody pokonywania stresu osobistego i wypalenia zawodowego.

Autodiagnoza i osobisty plan działania.

 

 1. Ja jestem ok – Ty jesteś ok

Postawy życiowe (wg teorii Pozycji Analizy Transakcyjnej Erica Berne’a).

Uległość, Agresywność, Manipulacja, Asertywność – stosunek do siebie i innych, współpraca, komunikacja, efektywność osobista i zespołowa.

Model asertywnej odmowy.

Autodiagnoza uczestników i osobisty plan działania na wzmacnianie asertywności, poprawnej komunikacji, efektywności w realizacji celów osobistych i zawodowych

 

SUPERWIZJE

Od kilku lat prowadzę superwizje indywidualne i grupowe dla asystentów rodziny, i pracowników organizatora  rodzinnej pieczy zastępczej, w tym psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

Superwizja – jest to udzielanie wsparcia zarówno merytorycznego jak i emocjonalnego, by  pomóc pracownikowi rozwiązać trudności związane z wykonywaną pracą .

Podczas sesji superwizyjnych omawiamy konkretne przypadki rodzin, konkretne dylematy pracowników, przyglądamy się pojawiającym się emocjom, trudnościom, zagrożeniom, szukamy zasobów by znaleźć najlepsze możliwe rozwiązania. A wszystko to odbywa się w bezpiecznej, wspierającej atmosferze (obowiązuje zasada ,,4 ścian”) bez oceny i krytyki.

Swoje usługi zawsze poddaję ewaluacji, sama korzystam też z superwizji, bo zależy mi na jakości swojej pracy.

Co mówią uczestnicy superwizji?

Na pytanie w ankiecie ewaluacyjnej; ,, które aspekty superwizji uważasz za najbardziej przydatne” padają odpowiedzi:

 • możliwość wymiany informacji i doświadczeń,
 • otrzymywanie informacji zwrotnych,
 • wsparcie emocjonalne, wartościujące, instrumentalne,
 • zrozumienie, wzmocnienie,
 • odreagowanie stresu,
 • możliwość dostrzeżenia innego punktu widzenia, usłyszenia sugestii superwizyjnych,
 • analizę przypadku, wspólne wypracowanie rozwiązań, zdobycie informacji.

,,Superwizja z Panią Kasią odbywa się w bardzo przyjaznej, bezpiecznej atmosferze. W sytuacji kiedy swobodnie mówię o moich doświadczeniach, emocjach, pozwala mi to na spojrzenie na sytuację z innej perspektywy, by znaleźć rozwiązania” (cytat z ankiety ewaluacyjnej)

 

OFERTA
Napisz swoje oczekiwania w formularzu kontaktowym i poproś o wycenę

OPINIE

Profesjonalna w swojej dziedzinie. Prowadzone  zajęcia „Uzależnienie od alkoholu wśród dzieci i młodzieży” – temat niby znany i przewałkowany na wszystkie możliwe sposoby, a jednak w przypadku zgłębienia przez Katarzynę Słupińską – gwarantuję wszystkim – na nowo odkryty. Polecam wszystkim zajęcia z Katarzyną Słupińską – Motywatorem Rozwoju, przede wszystkim tym, którym na sercu leżą problemy młodych ludzi, czasem pogubionym na własne życzenie, a czasem zwykle wyalienowanym

Artur Płoskonka

Pedagog, Cieszyn

Bardzo dziękuje za szkolenie. Niesamowite doświadczenie i spotkanie wielu cudownych ludzi. Zdobyta wiedza merytoryczna, jak i wymiana doświadczeń asystentów rodzin dało mi jeszcze więcej pozytywnej energii do działania. Prowadzącą Kasia – niesamowita kobieta, pełna ciepłą spokoju i przede wszystkim ogromnej wiedzy i doświadczeń, którymi chętnie się dzieliła, by dać nam świadectwo, że ta praca ma sens : DZIĘKUJĘ KASIU, DZIĘKUJĘ DZIEWCZYNOM, oraz organizatorom. Mega zespół! Proszę o więcej :).

Magdalena Barcikowska

Asystent rodziny

Kasia jest profesjonalistką z ogromną wiedzą i doświadczeniem w zakresie pieczy zastępczej ale nie tylko. Osoba, która zna temat nie tylko w teorii ale także w praktyce. Polecam wszystkim z czystym sumieniem.

Sylwia Barucha

Pracownik socjalny

Pani Katarzyna Słupińska to prawdziwa profesjonalistka. Jej szeroka i interdyscyplinarna wiedza, jak i bogate doświadczenie zawodowe, determinowały zawsze rzetelną i merytoryczną współpracę. Jest to osoba opanowana, cierpliwa oraz bardzo pracowita. W sytuacjach stresujących, wymagających szybkich działań, Pani Katarzyna Słupińska zawsze potrafiła zachować neutralną, rozważną oraz wyrozumiałą postawę. Serdecznie ją polecam we wzajemnej współpracy, zarówno jako profesjonalistę, jak i pomysłową osobę – szukającą zawsze konstruktywnych rozwiązań.

Adam Jaskólski

Psycholog & Psychoterapeuta

Współpracujemy z Panią Katarzyną Słupińską od 2015 roku. Zawsze wykazywała się absolutnym profesjonalizmem zaangażowaniem i sumiennością. Jedną z ważniejszych dla nas spraw była bezproblemowa komunikacja i elastyczność we wspólnie realizowanych projektach dotyczących między innymi spraw bezpieczeństwa i profilaktyki uzależnień. Otwarta na współpracę i nowe wyzwania. Zdecydowanie polecamy współpracę z Panią Katarzyną Słupińską, jako osobą dającą rękojmię właściwej realizacji powierzonych jej szkoleń.

Adam Bieńko

Prezes Zarządu , UKS Oktagon

Współpracowałam z Kasią przez kilka lat. Jej energia, rzetelność, dążenie do rozwoju i sposób budowania relacji z innymi były dla mnie nieustannym źródłem inspiracji. To taka osoba, która łączy w sobie zarówno wiedzę merytoryczną, profesjonalizm z serdecznością i uważnością na drugiego człowieka

Katarzyna Karbowska

Psycholog & Psychoterapeuta

Uczestniczyłam w jednym ze szkoleń prowadzonych przez Panią Kasię. Pani Kasia jest niesamowicie ciepłą, serdeczną osobą, która potrafi, dzięki doskonałym zdolnościom trenerskim, w profesjonalny i przystępny sposób przekazać swoją olbrzymią wiedzę zarówno teoretyczną jak i praktyczną. Jest to jedno z najmilej wspominanych przeze mnie szkoleń. Gorąco polecam.

Marzanna Niedzielska

Psycholog

Ukończyłam szkolenie „Uzależnienie od alkoholu wśród dzieci i młodzieży” prowadzone przez K. Słupińską :). Prowadząca interdyscyplinarnie podeszła do tematu co umożliwiło mi szczegółowe rozwinięcie tego problemu. Po mistrzowsku angażuje uczestników do zajęć, wydobywając ich mocne strony, pozwala na dzielenie się doświadczeniem wzbogacającym tym samym tematykę szkolenia, przyjazna, wesoła, z dużym dystansem do siebie. Szkolenie bardzo udane, czekamy na ciąg dalszy  :).

Aga Makowiecka

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Bardzo profesjonalnie przeprowadzone szkolenie „Uzależnienie od alkoholu wśród dzieci i młodzieży”. Było bardzo pomocne w mojej pracy. Pozwoliło mi dostrzec problemy, które wcześniej trudno mi było dostrzec i działać w odpowiednim momencie

Anne Pł

Wychowawca

Miałam okazję współpracować z Kasią przez kilka lat. Jest człowiekiem, który do swojego zawodu podchodzi z pełnym profesjonalizmem, wspiera zarówno emocjonalnie jak i merytorycznie. Jej zaangażowanie i otwartość pomagają rozpoznać swoje zasoby i ograniczenia. Empatia, poczucie humoru i doświadczenie Kasi były nieocenione we wspólnym podejmowaniu nowych wyzwań.

Magdalena Kowalczyk

Psycholog & Psychoterapeuta

KONTAKT

Porozmawiajmy!

NAPISZ, ZADZWOŃ:

telefon: +48 604370849

e-mail: slupinska@wp.pl

Możesz też skorzystać z formularza kontaktowego.

Znajdziesz mnie także na Facebook: