Polityka prywatności

Administratorem danych jest:

Motywator Rozwoju. Katarzyna Słupińska z siedzibą w Sosnowcu, ul. Gromadzka 6 , 41-214 Sosnowiec  NIP 6441287011, REGON: 242 -781-062

Motywator Rozwoju. Katarzyna Słupińska przetwarza dane osobowe osób zainteresowanych usługami firmy poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (wysłanego online) lub po przez kontakt mailowy lub telefoniczny. Co oznacza, że dane te są potrzebne w szczególności do:

 • zarejestrowania się na szkolenie, superwizję, coaching
 • zawarcia umowy
 • dokonania rozliczeń
 • dostarczenia zamówionej usługi szkoleniowej 
 • bieżącej korespondencji

* Jeśli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Motywator Rozwoju. Katarzyna Słupińska przetwarzamy twoje dane w celu przesyłania ci informacji handlowych o aktualnych szkoleniach i nowościach

Rodzaj danych

Motywator Rozwoju. Katarzyna Słupińska przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest niezbędne do zamówienia usługi szkoleniowej sesji superwizyjnych lub coachingowych

a) dane uczestnika szkolenia: imię i nazwisko, stanowisko, adres e-mail, telefon, Skype, Messenger

b) dane osoby zgłaszającej: imię i nazwisko, stanowisko, adres e-mail, telefon

c) dane do faktury

 • nazwę firmy, NIP, adres firmy (w przypadku żądania wystawienia faktury zgłoszonego przez przedsiębiorcę)
 • PESEL lub NIP, adres zamieszkania (w przypadku wystawienia faktury dla osoby fizycznej)

Gromadzone informacje – korzystanie ze strony www.katarzynaslupinska.pl

 • Podczas korzystania przez Użytkownika ze Strony internetowej automatycznie zbierane są dane dotyczące Użytkownika. Do tych danych zalicza się m.in.: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies (tzw. ciasteczka), a także mogą być zapisywane w logach serwera.
 • Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to pliki wysyłane do komputera lub innego urządzenia (np. laptop, smartfon, tablet) Użytkownika podczas przeglądania Strony internetowej. Pliki cookies zapamiętują preferencje Użytkownika, co umożliwia podnoszenie jakości świadczonych usług, poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych informacji oraz anonimowe śledzenie preferencji Użytkownika.
 • Zgodę na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do cookies przez Administratora na jego urządzeniu Użytkownik wyraża za pomocą ustawień przeglądarki zainstalowanej na urządzeniu Użytkownika.
 • Użytkownik może zrezygnować z cookies, wybierając odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron www. W takiej sytuacji korzystanie ze Strony internetowej przez Użytkownika może być utrudnione (np. strona może pracować wolniej).
 • Użytkownik może usunąć istniejące pliki cookies z urządzenia, korzystając z odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
 • Korzystanie ze Strony internetowej wiąże się z przesłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona internetowa. Każde takie zapytanie jest zapisywane w logach serwera. Logi obejmują m.in.: adres IP Użytkownika, datę i czas logowania do serwera, informacje o używanej przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym.
 • Dane zapisane w logach serwera nie są łączone w żaden sposób z konkretnymi Użytkownikami Strony internetowej i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika. Logi serwera służą do administrowania Stroną internetową, a ich zawartość nie jest ujawniania nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
 • Na Stronie internetowej są stosowane technologie rejestrujące anonimowo działania podejmowane przez Użytkownika podczas korzystania ze Strony internetowej. Są to m.in.:
  • Google Analytics– stosowana w celu analizowania statystyk Strony internetowej
  • Facebook Pixel – stosowana w celu zarządzania i optymalizacji reklamy na Facebooku
 • Dane uzyskane przez te narzędzia nie są łączone w żaden sposób z konkretnymi Użytkownikami Strony internetowej i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 • Dane podane przez Użytkownika lub zbierane automatycznie Administrator wykorzystuje w celu:
 1. prawidłowego funkcjonowania, konfiguracji, bezpieczeństwa Strony internetowej,
 2. monitorowania stanu sesji,
 3. analiz, badań i audytu wyświetleń Strony internetowej,
 4. w celach statystycznych i marketingowych

Podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Twoje dane osobowe przetwarzamy za twoją zgodą, wyrażoną w chwili wysłania zapytania lub po kontakcie telefonicznym o ofertę szkoleniową i/lub wypełniania formularza zgłoszeniowego przez stronę www.katarzynaslupinska.pl lub www.facebook.com/motywatorrozwoju Wyrażenie zgody na przetwarzanie twoich danych osobowych jest całkowicie dobrowolne jednak brak zgody uniemożliwia zapisanie się na szkolenie oraz skorzystanie z usługi szkoleniowej, superwizji lub coachingu.

W związku z przetwarzaniem przez nas twoich danych osobowych przysługują ci następujące prawa:

 1. prawo dostępu do danych
 2. prawo do poprawienia danych
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych
 4. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 5. prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym)
 6. prawo do przenoszenia danych
 7. prawo do wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 8. Użytkownik ma prawo do cofnięcia swojej zgody w każdej chwili, jeśli Użytkownik uprzednio wyraził taką zgodę.

W celu realizacji swoich praw Użytkownik powinien skierować odpowiednie żądanie na adres slupinska@wp.pl

Czas przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane, odpowiednio, do czasu zrealizowania właściwych prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych związanych z przetwarzaniem określonych danych, do czasu upływu terminów przedawnienia związanych z umową, z którą jest związane przetwarzanie danych osobowych, lub związanych z przedawnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, do czasu wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania w celach marketingowych. Newsletter oraz inne podobne informacje przesyłamy do czasu wniesienia sprzeciwu w tym zakresie.

Kontakt w sprawie danych osobowych

Wszelkie zgłoszenia, czy żądania dotyczące danych osobowych możesz zgłaszać do nas w wybrany przez siebie sposób:

 1. Wiadomości e-mail na adres: slupinska@wp.pl
 2. Telefonicznie: 604-370-849
 3. Listownie na adres: Motywator Rozwoju. Katarzyna Słupińska ul. Gromadzka 6, 41-214 Sosnowiec

Powierzenie przetwarzania danych

Administrator może powierzyć dane osobowe innym podmiotom, w zakresie niezbędnym do realizacji usługi (np. firmom dostarczającym usługę hostingu, firmie księgowej, firmom kurierskim, partnerom szkoleń, drukarni, trenerowi- w celu przygotowania i realizacji usługi szkoleniowej, obsłudze asystenckiej- w celu przygotowania listy obecności, certyfikatów). Administrator może powierzyć przetwarzanie danych w celu przekazywania informacji handlowych pochodzących od Firma Motywator Rozwoju. Katarzyna Słupińska (ostatnie dotyczy Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowych).

Informacje Handlowe – Newsletter

Masz możliwość subskrybowania naszego newslettera, poprzez podanie adresu e-mail i wyrażenie zgody na przetwarzanie twoich danych osobowych w celu przesyłania informacji marketingowych drogą elektroniczną. Poprzez newslettera informujemy Cię o naszych szkoleniach (na przykład nowościach, promocjach). Możesz w każdym czasie zrezygnować z subskrypcji newslettera klikając  w link zawarty w otrzymanym newsletterze lub przesyłając wiadomość e-mail na adres: slupinska@wp.pl